סינימטק ירושלים

סינימטק ירושלים

שיפוץ מבנה הסינימטק משנת 2005-2007, בניית אגף חדש הכולל 2 אולמות.
יזם: קרן ירושלים, תקציב של 40 מליון שקלים.