על השירות

שירותי הניהול-תיאום-פיקוח שלנו מאפשרים לך המזמין ליהנות מביטחון מקצועי מלא ושקט תעשייתי בכל תהליך התכנון והבנייה.
דרך ניהול רציף, שוטף ולא מתפשר של כלל הגורמים בפרויקט, בצורה מקצועית ותוך הקפדה יתרה על לוחות הזמנים,
עמידה בכל התקנים הנדרשים, ותפקוד כזרוע המקצועית שלך בשטח, אנו מוודאים שהעבודה על כלל גווניה ורבדיה מתנהלת
בצורה חלקה, איכותית ומיטבית.

ניהול

למנהל הפרויקט השפעה קריטית על סנכרון ותוצאות העבודה בפועל.
דרך קיום תקשורת רציפה בין המזמין לבין הספקים ואנשי המקצוע השונים וייעול ההתקשרות ביניהם,
הנעת עובדים, יכולת ניהול משא ומתן, קבלת החלטות מקצועית ומהירה למניעת עיכובים בסביבה רווית שינויים ובלת"מים,
וכל זאת בשקיפות מלאה מול המזמין ובשיתוף פעולה מיטבי בין כלל הצדדים המעורבים בפרויקט.

אנו מציעים שירותי ניהול מקצועיים ומגוונים:
קביעת פרוגרמה, בירור סטטוטורי מול הרשויות, הכנת תקציב מפורט, המלצות ובחירת יועצים, הכנת אומדן לקראת מכרז,
הכנת מכרז לביצוע הפרויקט, השוואת הצעות ובחירת קבלני משנה לקראת יציאה לביצוע ועוד.

תיאום

אנו מספקים שרותי בחירת צוות תכנון, טיפול מול הרשויות בקבלת היתרי בנייה,
ניהול ותאום כלל הליכי הרישוי, 
תיאום התכנון, קיום ישיבות תיאום תכנון עם חברי הצוות, עריכת סיכומי פגישות ומעקב אחר התכנון, הכנת לוחות זמנים, תקציבים (בהתאם לאומדני מתכננים), ריכוז מפרטים טכניים לעבודות, ליווי היועץ המשפטי של היזם בהכנת מסמכים משפטיים למכרז מהצד הביצועי וההנדסי, 
הכנת מסמכי מכרז, בחינת קבלנים מתאימים, הוצאת מכרז לביצוע העבודה, ריכוז הצעות הקבלנים, ניהול מו"מ עם המציעים כולל בדיקת מחירים ועוד.

פיקוח

פרויקטי בנייה או שיפוצים אשר מתנהלים ללא שירותיו של מפקח בניה עלולים שלא למצות את פוטנציאל הפרויקט היות והם חסרי בקרה של איש מקצוע המלווה את התהליך מתחילתו ועד סופו.

מפקח בניה יקבע סדר קדימויות בביצוע העבודה על פי צרכי היזם, יסייע בניהול קבלני המשנה, היועצים והספקים, תוך וידוא טיב עבודתם במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לפרויקט וייצור שיתופי פעולה בין הגורמים השונים, תוך שמירה הדוקה על המסגרת תקציבית.

אנחנו מציעים שירות פיקוח בנייה צמוד על ידי מפקח הנדסי מוסמך מטעמנו באתר.
שירותי הפיקוח שלנו מגובים בליווי שוטף על כל המבוצע באתר מתחילת הביצוע ועד לגמר שנת הבדק הראשונה. בנוסף, כל עבודות המפקח נמצאות תחת מעקב צמוד ושוטף של ההנהלה המקצועית במטה החברה, כך אנחנו מסוגלים לספק את הפיקוח המקצועי והאמין ביותר לכל פרויקט ופרויקט.