פרויקט אלון

פרויקט אלון

פרויקט ניהול ופיקוח בניית 50 יח"ד חד משפחתיות, בישוב אלון במטה בנימין.
הבנייה כללה עבודות פיתוח סביבתיות, פיתוח ותשתיות ובניית כלל יחידות הדיור.
יזם: חברת בר אמנה