פרויקט משכנות רמות

פרויקט משכנות רמות

ניהול ופיקוח בנייה של 4 בניינים מדורגים, בני 112 יחידות דיור.
יזם: קבוצת רכישה.