שיפוץ משרדי חברת מוריה

שיפוץ משרדי חברת מוריה

שיפוץ משרדי חברת מוריה בירושלים על פי תכנון מוקפד של האדריכל חגי נגר, ביצוע איכותי.
פרויקט בוטיקי ויפה.